Jeżeli masz zamiar wziąć udział w kurach podestów ruchomych, musisz mieć na uwadze to, czy obejmuje on wystarczającą harmonię między długością lekcji teoretycznych i praktycznych.

Nim podejmiemy decyzję, dobrze jest przeczytać program szkolenia, żeby upewnić się, że zagwarantuje na ono nabycie dobrych kompetencji. Przekonajmy się dodatkowo, że uczestnicy dostając certyfikaty dostosowane do obwiązującego wzoru ministerstwa edukacji narodowej, a także Zaświadczenie uprawniające do do obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego.

Dobry kurs na podnośniki powinien być prowadzony stosownie z przepisami BHP oraz nadzoru technicznego.

Wymogami, które musimy spełnić, żeby podejść do szkolenia jest zakończenie 18 roku życia, oraz wykształcenie podstawowe.

Musimy też posiadać zaświadczenie od lekarza na temat braku przeciwwskazań do pracy na posadzie operatora urządzenia.W trakcie kursu powinniśmy nabyć specjalistyczną wiedzę teoretyczną z dziedziny serwisu podestu, jego struktury, zasad bezpiecznej eksploatacji oraz sposobów postępowania w razie awarii lub wypadku. Gdy mamy możliwość przeszkolić swoich pracobiorców na terenie zakładu. Opłaca się odnaleźć miejsca oferujące wariant przeprowadzenia kursu u Zleceniodawcy. Należy jednakże mieć na uwadze wymagania minimalnej liczby słuchaczy - z reguły jest to osiem osób. W okoliczności zbyt małej ilości pracobiorców, mamy możliwość poszukać zainteresowanych pośród prywatnych osób na stronach internetowych..


<< Poprzedni
Następny >>